Imatge:


AA.VV.


Editorial:
Títol:
Subtítol:
Autor: AA.VV.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pàgines: 239
Preu: 28.00 €
Format: 29x25 cm
ISBN: 978-84-93898-10-6
Col•lecció: ---
Llengūes: