Contactar amb l'editor:

efados@efados.cat


Arxivers de Catalunya


Editorial:
Títol:
Autor: Arxivers de Catalunya
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pàgines: 236
Preu: 32.00 €
Format: 30x17 cm
ISBN: 978-84-15232-31-5
Col•lecció:
Llengūes: