Contactar amb l'editor:

efados@efados.cat

Imatge:

Volum 2: Postals de Lucien Roisin


Editorial:
Títol:
Subtítol: Volum 2: Postals de Lucien Roisin
Autor:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pàgines: 188
Preu: 32.00 €
Format: 30.8x17.2 cm
ISBN: 978-84-95550-90-3
Col•lecció: